Pilot

Gemeente Krefeld

#bevloeiing #verdichting #wortelopdruk #ontworteling #bodemleven

Bron: Adobe Stock/www.1000tdw.com

Locatie 1: Ostwall

an de Ostwall zijn op een ingewikkelde locatie tussen de trambaan en de rijbaan een viertal nieuwe bomen aangeplant. Vanwege de locatie konden de werkzaamheden alleen binnen een beperkt tijdsslot ’s nachts uitgevoerd worden. De groeiplaats is dusdanig ingericht, dat de bomen onderling wortel-wortelcontact kunnen maken en er geen wortelopdruk plaats kan vinden bij de rijbaan en de trambaan. De groeiplaats wordt gemonitord met vochtsensoren, wat het mogelijk maakt om heel precies water te geven. In dit geval letterlijk van levensbelang vanwege het planttijdstip in juni.

Locatie 2: Rheinstraße

De Rheinstraße is een winkelstraat in het centrum van Krefeld. Aan beide zijden van deze smalle straat staan liquidambars in boomroosters. Tot het voorjaar van 2020 werd veelvuldig tussen de bomen geparkeerd. In het voorjaar van 2020 zijn palen geplaatst om parkeren tussen de bomen onmogelijk te maken. De bodem is zeer sterk verdicht. Er is veel sprake van wortelopdruk. In 2008 heeft Krefeld alle boomroosters weer vlak gelegd door wortels te verwijderen en alle roosters individueel aan te passen aan de boomwortels. Nu is er alweer zo veel wortelopdruk ontstaan, dat opnieuw ingrijpen noodzakelijk is. Hier wordt een pilot uitgevoerd waarbij bodemverbetering wordt gecombineerd met voorstellen voor een tweede maaiveld. Hierdoor wordt het mogelijk de boomwortels meer ruimte te geven én de ruimte op het tweede maaiveld te benutten voor andere activiteiten.

Locatie 3: Platz der Wiedervereinigung

De Platz der Wiedervereinigung is in de jaren 90 aangelegd. Op het plein zijn destijds 50 Sophora’s aangeplant, waardoor het plein een mediterrane uitstreling heeft gekregen. Op het plein – onder de bomen – wordt jeu de boule gespeeld. Daarom is een semi verharding aangebracht op het hele plein. Helaas groeiden de bomen slecht en is het grootste deel van de bomen op het plein inmiddels gerooid. Het plein wordt in het najaar van 2020 flink aangepakt: er worden 50 nieuwe boomplaatsen ingericht en de standplaatsen worden onderling verbonden, zodat de bomen wortel-wortelcontact kunnen maken. Vervolgens wordt opnieuw een semi verharding aangebracht ten behoeve van jeu de boule. Binnen deze pilot worden bodemleven sensoren aangebracht, om de ontwikkeling in de bodem van de nieuwe standplaatsen te monitoren. Om de mediterrane uitstraling te behouden worden wederom Sophora’s aangeplant.