environment-forest-grass-leaves-142497-scaled.jpg
Internet of Trees

TreeMania

Project voor de ontwikkeling van duurzame methoden voor het kweken, planten en verzorgen van bomen en struiken in stedelijke gebieden
In het kort

TreeMania compact

13

project partners

2022

project einde

6

gemeentes

1500000

project budget (€)

Projectdoelen

Duurzame stadsontwikkeling

Het doel van TreeMania is het ontwikkelen van nieuwe en duurzame methoden voor de teelt, verzorging, ordening en therapie van bomen in stedelijke gebieden van de grensregio. Deze zullen worden geobserveerd door speciale monitoringsystemen die op basis van moderne sensortechnologie en digitale methoden gegevens over de gezondheid en conditie van bomen in dashboards verzamelen. TreeMania overlapt daarmee het gebied van duurzaam landschapsbeheer en het gebied van de digitale technologie. Om de bodemontwikkeling in real time te volgen worden in het project speciale sensoren gebruikt.

In het kader van de doelstellingen van TreeMania moeten ook de volgende positieve aspecten worden bereikt:

Milieu

Het ontwikkelen van concrete standaardprotocollen die bedrijven, steden en gemeenten in staat stellen om natuurlijke hulpbronnen te beschermen, te behouden en te hergebruiken.

Groei

De gemeentelijke ruimte binnen de grensregio aantrekkelijker maken voor burgers en potentiële nieuwe burgers.

Klimaat

Problemen met de luchtkwaliteit, temperatuurnivellering, fijnstofvervuiling, uitputting van het grondwater tegengaan en bescherming bieden tegen overstromingen.

Ongedierte

Geen gebruik van chemische gewasbestrijdingsmiddelen bij de bestrijding van ongedierte (eikenprocessierups, bladluizen & co.).

De deelprojecten

Pilots

In de toekomst moeten bomen en bodem met behulp van digitale monitoring nog beter worden voorbereid op meer/langere droogte of plotselinge heftige regenval. Uit verschillende deelprojecten – pilots genoemd – zullen nieuwe standaardprotocollen worden ontwikkeld voor verschillende situaties: Dit zal leiden tot minder boomsterfte, lagere kosten, meer groen en dus een betere klimaatadaptatie in steden en gemeentes.

Ontwikkelaars

De conceptontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzame recyclingsystemen en de voorbereiding en uitvoering van de pilots. Zij hebben uitgebreide kennis op het gebied van bodemanalyse, bodemmicroleven, bouw van groeiplaatsen, bodemverbetering, monitoring met behulp van sensoren, internet of things en ontwikkeling van dashboards.

Find Me On
Didy Arnold

Didy Arnold

Suolo B.V.

Didy komt uit de plantenwereld. Na haar studie in Wageningen leerde ze de landbouw kennen in de functie van productmanager op de bloemenveiling in Grubbenvorst en in een grote rozenkwekerij in Baarlo, waar ze commerciële en innovatieve projecten uitvoerde. Tegelijkertijd heeft ze een grote affiniteit met techniek en constructie.

Find Me On
Willy Détiger

Willy Détiger

Détiger Boomverzorging

Willy Détiger is al jaren werkzaam als ervaren boomverzorger in de regio Venray. Hij is gespecialiseerd in boom- en bodemcontrole en boomkeuring. Daarnaast is het verbeteren van de locatiekwaliteit van de bomen één van de sterke punten van zijn bedrijf.

Find Me On
Gino Smeulders

Gino Smeulders

De Biogeoloog

Gino Smeulders van De Biogeoloog is consultant op het gebied van geologie, biologie, landbouw en milieu. In het project is hij de belangrijkste partner die verantwoordelijk is voor het bodemleven en de bodemcontrole.

Find Me On
Marcel Steegh

Marcel Steegh

Whysor B.V.

Marcel van Whysor verwerkt en analyseert de in het project verzamelde gegevens. Op basis van de verzamelde gegevens zullen voorspellingsalgoritmen worden ontwikkeld.

Veranderend klimaat, toenemende verslemping van stedelijke gebieden en fouten in het onderhoud van groene gebieden zorgen voor steeds meer droogte, waar veel bomen last van hebben.

Nieuws

Blog

Stemmen

Projectpartners

Naast de leadpartner GIQS e.V. vormen in totaal vier bedrijven en zes gemeenten (deels samen met hun gemeentebedrijven) het Duits-Nederlandse projectconsortium.

GIQS e.V.
Suolo B.V.
Suolo B.V.
De Biogeoloog
De Biogeoloog
Détiger Boomverzorging
Whysor B.V.
Gemeente Maastricht
Stadt Krefeld
Gemeente Nijmegen
Stadt Mönchengladbach
Gemeente Venray
Kommunalbetrieb Krefeld AöR
Gemeente Weert
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR

Co-financiers

Het project TreeMania wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland doorgevoerd en medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)en het MWIDE NRW alsmede de provincies Gelderland en Limburg. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de euregio rijn-maas-noord.

INTERREG V A Deutschland-Nederland
MWIDE NRW
Provincie Limburg
Provincie Gelderland

TreeMania is de innovatieve koppeling van moderne boom- en bodemverzorging met digitalisering.

Project- en programmamanagement

Contact

info@giqs.org
+49 2226 87-1030
Find Me On
Dr. Oliver Breuer

Dr. Oliver Breuer

Projectmanagement - GIQS e.V.

Oliver coördineert de inhoud van het TreeMania-project en is de algemene contactpersoon.

Find Me On
Karin Bril

Karin Bril

Administratie - GIQS e.V.

Karin is de administratieve en financiële contactpersoon voor alle projectpartners.

Find Me On
Jasmin Lott

Jasmin Lott

Administratie - GIQS e.V.

Jasmin is office manager en contactpersoon voor alle Duitse partners op het gebied van financiële zaken.

Find Me On
Euregio

Euregio

Regionaal programmamanagement

In het kader van het INTERREG-programma is de euregio rijn-maas-noord verantwoordelijk voor het TreeMania-project als regionaal programmabeheer.