Pilot

Gemeente Nijmegen

#bodemverdichting #bodemverbetering #nutriëntentekort #verdroging

Bron: Adobe Stock/venemama

Locatie 1: Kastanjes Raadhuishof

Achter het gemeentehuis van Nijmegen, op het Raadhuishof, staan een aantal oude paardenkastanjes. Deze bomen staan op de oude stadsmuur en er zijn winkels onder gebouwd. De groeiomstandigheden van deze bomen zijn slecht. Onderzocht wordt op welke manier in de komende jaren op een verantwoorde wijze structurele bodemverbetering uitgevoerd kan worden. Om de bomen voor de korte termijn van extra voedingsstoffen te voorzien, zijn in juli 2021 vloeibare meststoffen op het blad en op de bodem toegediend.

Begin november 2021 is de eerste fase van een structureel bodemverbeteringsplan uitgevoerd om de groeiomstandigheden te verbeteren. Daarbij werden groeisleuven aangelegd op plekken waar in de toplaag geen intensieve beworteling aanwezig is. Op sommige plekken was de bodem zeer zuurstofarm (donkergrijze bodem met een penetrante geur). Deels was te bodem zo verdicht, dat de minigraver er alleen met een snijtand doorheen kwam. Op dat soort plekken is wortelgroei onmogelijk. De losgemaakte grond werd voor 1/3 deel vervangen door een mengsel van schimmeldominantie humuscompost, wormencompost, klei en steenmeel. Hierdoor worden zowel bodemleven als essentiële nutriënten aan de bodem toegevoegd. Tenslotte zijn sensoren in de bodem geplaatst om realtime inzicht te verkrijgen in het bodemvocht, de pH, het zoutgehalte (EC), de zuurstofindex en de bodemtemperatuur. Aan de hand van deze waardes kan worden afgeleid welke bodemprocessen er plaatsvinden en of de situatie verbetert.

Locatie 2: Valkhofpark

Het Valkhofpark in Nijmegen is in drie opzichten een rijksmonument. De ondergrond is een archeologisch monument, de gebouwen zijn een monument en ook het park is benoemd tot rijksmonument. De bomen in het park verkeren in niet al te beste conditie als gevolg van bodemverdichting, gebrek aan nutriënten en verdroging. Samen met de monumentendienst wordt gezocht naar mogelijkheden om de omstandigheden voor de bomen te verbeteren. Extra complicerende factor is dat het park behoorlijk intensief wordt gebruikt voor evenementen.