Pilot

Gemeente Maastricht

#irrigatie #grondverbetering #sensoren #ongedierte #fijnstof

Bron: Adobe Stock/ilolab

Locatie 1: Vrijthof

Op het centrale Vrijthof staan heel wat platanen. Zowel de bomen op de terrassen van de vele cafés en restaurants rondom het plein, als de bomen op het plein zelf zijn in slechte conditie. Ze staan volledig in de verharding en groeien in een arme bodem. De platanen zijn gekandelaberd. Het regelmatige snoeien heeft ertoe geleid dat ze nauwelijks reserves hebben kunnen opbouwen. Er is overlast van de platanen-netwants, die lastig te bestrijden is en zich goed kan schuilhouden achter de schorsplaten en onder de duivenpinnen die in de boom bevestigd zijn. In het kader van het pilot zijn de duivenpinnen verwijderd. Met lucht zijn de overwinterende netwantsen achter de schorsplaten op de stam en van de takken gespoten. Gedurende het groeiseizoen worden de wantsen met biologische middelen bestreden. Om de vogeloverlast op de terrassen te verminderen, wordt naar alternatieven voor de duivenpinnen gezocht.

De conditie van de platanen bepaalt in hoge mate hoe gevoelig ze zijn voor ziektes en plagen. De conditie wordt verbeterd door een reeks maatregelen, waaronder bodemverbeteringen, bladbemesting, optimaler water geven en minder snoeien. Ook zullen de caféterrassen uitsluitend met water worden schoongemaakt en wordt ernaar gestreefd om in de cafés in de toekomst met elektrische vrachtwagens te bevoorraden. Om de bodemomstandigheden in kaart te brengen worden grondmonsters in een laboratorium geanalyseerd. Daarnaast vindt continue monitoring van het bodemmilieu plaats met behulp van bodemlevensensoren op locatie.