Pilot

Gemeente Mönchengladbach

#verdroging #bodemverontreiniging #bodemonderzoek #bodemverbetering

Bron: Adobe Stock/Sina Ettmer

Locatie 1: Schmölderspark

Het Schmölderspark is een omvangrijk park met veel volwassen beuken (fagus orientalis). De laatste jaren sterven in rap tempo grote aantallen bomen door verdroging en zwarte kogelzwam (Hypoxylon). Het zou niet ondenkbaar zijn dat bodemverontreiniging ook een rol speelt bij de massale boomsterfte. Binnen deze pilot is een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij ook laboratorium analyses zijn gedaan. Op basis van de resultaten van deze analyses wordt in samenwerking met de Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieben (MAGS) naar oplossingen gezocht die in de praktijk uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Locatie 2: Franziskanerstraße

De Franziskanerstraße is een straat in het centrum van Mönchengladbach met aan weerszijden flats van vijf verdiepingen. De straat bestaat uit twee smalle rijstroken met een brede middenberm. Op de middenberm staan twee rijen lindes. Tussen de bomen wordt veelvuldig geparkeerd. De bomen zijn zeer klein voor hun leeftijd en hun conditie is slecht. Een deel van de bomen is zelfs al langzaam aan het afsterven. Ook hier is een uitgebreid bodemonderzoek gedaan en zijn laboratorium analyses uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in samenspraak met de Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetrieben (MAGS) naar oplossingen gezocht om de standplaatsen van de bomen te verbeteren, terwijl er toch voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft.

Locatie 3: Park in buurt van het Borussia-Park

In het park rondom het voetbalstadion van Mönchengladbach staat een groot aantal paardenkastanjes. De groei van de bomen blijft heel sterk achter bij hun leeftijd en ze zijn over het algemeen in slechte conditie. Bij evenementen in het stadion wordt veelvuldig tussen de bomen gereden en geparkeerd. Ook hier is een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd en zijn bodemmonsters in het laboratorium (biologisch, fysisch en chemisch) geanalyseerd. Bij gebrek aan draagvlak voor het uitvoeren van bodemverbetering is besloten om deze pilot niet verder door te zetten.