Pilot

Gemeente Weert

#bodemverdichting #bodemverbetering #nutriëntentekort #sensoren

Bron: Adobe Stock/Jolanda Jansen

Locatie 1: Kazernelaan

De Kazernelaan is een laan met 660 volwassen beuken, die flink te leiden hebben door nutriëntentekort, bodemverdichting en droogte. Er is een inventarisatie gedaan naar de condities van de bomen aan de hand van de vertwijgingsklassen van Roloff. Er wordt een pilot opgezet met bodemverbetering bij een strook van vijf bomen. Sensoren worden ingezet om de effecten te monitoren.

Locatie 2: Hoek Langstraat/Maasstraat

De hoek Langstraat/Maasstraat is deel van een winkelstraat in het centrum van Weert. Hier wordt een nieuwe aanplant gedaan ter vervanging van een boom die enige tijd geleden weggehaald is. Omdat vrachtverkeer ter bevoorrading van de winkels mogelijk moet zijn, wordt een deel van de nieuwe groeiplaats zo ingericht dat er geen bodemverdichting op kan treden.