Website gelanceerd

https://www.treemania.eu/nl/projectwebsite/
Startpagina van de nieuwe TreeMania-website Sarah Dorweiler/unsplash en GIQS (Collage)

In het Duits-Nederlandse INTERREG-project TreeMania, dat wordt geleid door GIQS e.V. als leadpartner, zijn veel van de geplande activiteiten in volle gang. De leadpartner heeft nu de website van het project gelanceerd, waarop alle activiteiten en resultaten worden gedocumenteerd. De website is te bereiken via www.treemania.eu.

TreeMania loopt al meer dan een jaar en heeft zich als doel gesteld om tot medio 2022 oplossingen te zoeken en te creëren voor een duurzamere stadsontwikkeling. Het projectteam zal met name nieuwe en duurzame methoden ontwikkelen voor het kweken, verzorgen, plaatsen en behandelen van bomen in stedelijke gebieden – ook met behulp van digitale sensoren en instrumenten. De activiteiten zullen als deelprojecten – zogenaamde “pilots” – dicht bij de grens worden uitgevoerd in de vijf partnergemeenten Krefeld (D), Mönchengladbach (D), Maastricht (NL), Nijmegen (NL) en Weert (NL). Aan het einde hiervan moet de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde standaardprotocollen voor groenzorg in stedelijke gebieden zijn bereikt.

In Krefeld, bijvoorbeeld, vinden pilots plaats aan de Ostwall, de Rheinstraße en op de Platz der Wiedervereinigung. In Mönchengladbach zijn er pilots in het Schmölderspark en de Franziskanerstraße. Onder de Nederlandse partnergemeenten wordt in Maastricht een proef uitgevoerd op het Vrijthof, terwijl in Nijmegen activiteiten plaatsvinden op het Raadhuishof en in het Valkhofpark. En in Weert zijn twee pilots aan de gang aan de Kazernelaan en in het centrum op de hoek van de Langstraat en de Maasstraat. Dit zijn beide locaties waar bomen te kampen hebben met moeilijke groeiomstandigheden – hetzij door zware ontwikkeling, slechte bodemkwaliteit of de gevolgen van klimaataanpassing. De activiteiten zijn gericht op bodemverbeteringsmaatregelen. TreeMania werkt ook met innovatieve sensoren en is dus actief op het raakvlak tussen duurzaam landschapsbeheer en digitale technologie. Er worden echter ook nieuwe boomsoorten geplant om beter bestand te zijn tegen de bestaande milieuomstandigheden.

Op de nieuwe projectwebsite worden alle pilots afzonderlijk gepresenteerd en de respectieve lokale kenmerken en de overeenkomstige oplossingsbenaderingen besproken. Dit zal worden aangevuld met foto- en videomateriaal van de verschillende locaties en activiteiten en steeds worden bijgewerkt. Daarnaast zullen de conceptontwikkelaars worden voorgesteld die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en uitvoering van de proefprojecten. Zodra de eerste resultaten beschikbaar zijn, zullen deze ook op de nieuwe website worden gepresenteerd.

Video met uitgevoerde bodemverbeteringsmaatregelen op het Vrijthof in Maastricht

TreeMania wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen alsmede de Nederlandse provincies Gelderland en Limburg ondersteund. De euregio rijn-maas-noord begeleidt het programmamanagement.