Nieuwe bomen voor Krefeld

https://www.treemania.eu/nl/bomen-voor-krefeld/
Burgemeester Frank Meyer en KBK-bestuurslid Helmut Döpcke bij een van de bomen van het TreeMania-project Bron: Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, L. Strücken

De Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) neemt namens de Duitse stad Krefeld deel aan het door de Europese Unie gefinancierde onderzoeksproject TreeMania. KBK-bestuurslid Helmut Döpcke presenteerde samen met KBK-bestuurslid Burgemeester Frank Meyer het INTERREG-project, dat door twaalf partners uit de Nederlands-Duitse grensregio wordt uitgevoerd. Het doel is om de leef- en groeiomstandigheden van bomen te verbeteren, vooral in binnensteden. Gezien de merkbare klimaatveranderingen met warme en extreem droge maanden waar we ook in de toekomst mee te maken zullen krijgen, zullen de bomen naast de toch al moeilijke omstandigheden nog meer moeilijkheden moeten overwinnen om in het stedelijk gebied te kunnen overleven. Daarom moeten de leefomstandigheden van de bomen worden verbeterd. Daartoe maakt het KBK nu gebruik van digitale technologieën en sensorsystemen om betere terreinomstandigheden en nieuwe irrigatieconcepten te onderzoeken.

De burgemeester van Krefeld, Frank Meyer, legde uit waarom deze inspanning de moeite waard en belangrijk is: “Met de bomen wordt de natuur zichtbaar en tastbaar voor ons. Ze zijn zeer bijzondere metgezellen van de mens en dragen bij aan een gevoel van welbehagen, vooral in het centrum van de stad, onder andere door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met de bomen leveren we ook een bijdrage aan de bescherming van het klimaat en het ontwerp van een groen stadsbeeld in het centrum van de stad en in de wijken”.

Pilootstudies op vier locaties

Helmut Döpcke legde de vier verschillende Krefeldse locaties uit van het TreeMania-project, dat een looptijd heeft van tweeënhalf jaar. De eerste omvat vier nieuwe Spaanse aken op de middenberm van de oostelijke wal ter hoogte van de eindhalte van de tram (K-Bahn). Hier werd de bodem voor de herbeplanting uitvoerig voorbereid en voorzien van sensoren die informatie geven over de beluchting van de bodem en de waterhuishouding in het wortelgebied.

Het tweede project vindt plaats in de Rheinstraße tussen de Dionysiuskirche en de Ostwall. Hier moet een oplossing gevonden worden voor de bestaande barnsteenbomen, waarvan de wortels zeer hoog groeien. Daarom moet er een geschikte aanpassing voor de boomschijven worden gevonden, die het behoud van de bomen mogelijk maakt, maar ook struikelplekken voor voorbijgangers voorkomt.

Een ander project dat zich bezighoudt met wortelgroei is gepland voor de stadsboulevard tussen Zur Feuerwache en Trift. Hier zal speciale aandacht worden besteed aan speciale grond en boomsubstraat voor de nieuwe aanplantingen. In het kader van de herinrichting van het plein worden ook nieuwe aanplantingen op de Platz der Wiedervereinigung uitgevoerd. Daarnaast wordt daar een nieuw irrigatiesysteem op geschiktheid getest.

Hoop op betere duurzaamheid

De resultaten van deze onderzoeksprojecten zullen moeten bijdragen om het behoud van bomen in het stedelijk gebied in de toekomst beter te kunnen beïnvloeden. Alleen al in 2019 moesten er 424 bomen worden geveld, die het slachtoffer zijn geworden van de droogte. Met 482 boomplantages in het stadsgebied in parken en groengebieden, maar ook als straatbomen, heeft het gemeentebedrijf dit jaar in opdracht van het stadsbestuur voor meer nieuw vers groen gezorgd. In veel gevallen werden ze herplant op plaatsen waar eerder bomen moesten worden gekapt. Om ervoor te zorgen dat de bomen, die op het moment van planten ongeveer vijf tot zeven meter hoog zijn en ongeveer twaalf tot vijftien jaar oud, niet hetzelfde lot beschoren was als hun voorgangers, werden de aanplantlocaties dienovereenkomstig voorbereid. Voor een binnenstedelijke boom kan dit leiden tot kosten in het middensegment.

TreeMania wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Noordrijn-Westfalen alsmede de Nederlandse provincies Gelderland en Limburg ondersteund. De euregio rijn-maas-noord begeleidt het programmamanagement.